Să aveți cu toții o zi binecuvântată!

Anunț

Viziunea fundației este să avem un loc al nostru unde să putem avea toate aceste proiecte!!! Vă rugăm uniți-vă cu noi în rugăciune pentru ca aceasta să ia ființă. Proiectul și pământul sunt cumpărate, așteptăm ca Dumnezeu să pregatească finanțele pentru ca să începem ridicarea centrului de misiune!!!!!

FI O DIFERENȚĂ!

Un gând

Staful:

 Biserica Nou Testamentală Betezda – Casa Harului

  Viziunea Bisericii Nou Testamentală Betezda este de a mărturisii Evanghelia(Vestea cea Bună) tuturor oamenilor din Romania și de a face ucenici care v-or duce mărturia până la marginile pământului.(Matei 28:19-20, Faptele Apostolilor 1:8)

Scopul Bisericii Nou Testamentale Betezda

     Biserica este un loc al rugăciunii(Efeseni 5:18), închinării(Ioan 4:23,24, Matei 22:37-40)) și echipării(Filipeni 2:1,2, 2 Petru 1:2-10)) credincioșilor pentru ca aceștia să-și descopere chemarea (Efeseni 4:1), să slujească(1 Petru 4:10) în comunitatea din Rădauți și până la marginile pământului!!

Valorile Noastre

 Biblia – Credem în Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu cuprins în Vechiul şi Noul Testament; credem că acesta reprezintă autoritatea Sa suprema si este infailibil.

Sfânta Treime – Credem în Dumnezeu Unul care există în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.

Isus Hristos – Isus Hristos este cu adevărat Dumnezeu şi cu adevărat Om; a fost zămislit de Duhul Sfânt şi întrupat prin Fecioara Maria. El a murit pe cruce, jertfindu-Se pentru păcatele oamenilor. După ce Dumnezeu L-a înviat din morţi, El S-a ridicat la cer şi acum stă la dreapta Tatălui, fiind Preotul şi Mijlocitorul nostru.

Duhul Sfânt – Misiunea Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Isus Hristos şi de a-i convinge pe oameni de păcatele lor; El este prezent în cei credincioşi pentru a-i calauzi, învăţa, ocroti, ajutandu-i în viaţa de zi cu zi. (Fapte A. 1:8)

Pocăinţa, Naşterea din nou, Sfinţirea – Pocăinţa este actul întoarcerii la Dumnezeu şi părăsirii păcatului (Marcu 1:15; Luca 13:3; Fapte 3:19). Naşterea din nou este schimbarea supranaturală făcută de Dumnezeu ca rezultat al pocăinţei omului. Sfinţirea este un process zilnic care are loc in viaţa credinciousului sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Biserica – Biserică este formată din credinciosi care prin credinţa în sângele mântuitor al lui Isus Hristos au fost născuţi din nou prin Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu şi sunt uniţi în trupul lui Isus Hristos, al cărui Cap este Isus Hristos.

Botezul în apă – Botezul în apă este actul scufundării în apă oficiat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, conform poruncii lui Hristos. El reprezintă moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. (John 14:15)

Botezul si darurile Duhului Sfant – Este înzestrarea cu putere pentru slujire şi neprihănire a credinciosului. Este umplerea templului deja curăţit prin pocăinţă, naştere din nou şi sfinţire, este un dar al lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciune. Botezul cu Duhul Sfânt este însoţit de manifestarea vorbirii în limbi si a darurilor spirituale pentru a zidi trupul lui Hristos. (1 Corinthians 12:7-11)

Cina Domnului – A fost instituită de Domnul Isus Hristos pentru amintirea morţii Sale. Numai creştinii născuţi din nou, curăţiţi de păcat şi botezaţi în apă se pot împărtăşi cu Cina Domnului. (Luke 22:19-20, 1 Corinthians 10)

Viitorul Bisericii

     Credem în revenirea vizibilă a lui Isus Hristos pentru a lua biserica lui, în învierea trupească a sfinţilor pentru viaţă veşnică în prezenţa lui Dumnezeu şi învierea trupească a celor nedrepţi pentru judecată. (John 14:3, 1 Thess. 4:17, John 3:19)

Lauda si inchinarea

     Dumnezeu dorește ca noi să fim un popor al laudei, al mulțumirii și al închinării tot timpul și atunci când ne întalnim pentru a-l lăuda pe Domnul împreună(colectiv) El este prezent în mijlocul nostru. Dorința grupului de laudă este de a aduce o atmosferă prin laudă și închinare în care Duhul Sfânt este simtit de fiecare inima, în așa fel în care biserica va fi zidită, edificată și transformată. (Matei 18:20, Romani 12:3-8, 1 Corinteni 12:7)

Lucrarea cu Tineretul

     Tinerii adulţi este un grup în care tinerii sunt motivaţi să trăiască pentru Dumnezeu și să-și înțeleagă chemarea pentru viața prin diferite studii biblice, seminarii și tabere creștine fiind incurajați să se implice în slujire la biserică, vizitarea celor în vârsta, in diferitele activtati cu copii străzii si de Rromi cât și cu copiii din căminele de stat.

Întâlnirile grupului sunt săptămânale Duminecă între orele 16:00 – 18:00

Lucrarea cu Copii

     Lucrarea cu copii se desfășoara duminica dimineața la Școala Duminicală pentru copii în vârstă de 6-9 ani. Este datoria nostră să educăm copii așa cum vedem în Psalmul 78 unde spune despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu de-a lungul anilor au scopul de a ne învața că ascultarea aduce binecuvantare și neascultarea duce la dezastru. Lecții ca acestea din trecutul poporului Israel sunt exemple al caror scop este de a ne ajuta să evităm repetarea greșelilor lor iar cheia memorării lor este studiul regulat care ne amintește cum vrea Dumnezeu noi să trăim.

Grupuri Celulă

     Dorim ca fiecare familie să aibă o relație de intimitate cu Dumnezeu și să crească în cunoștința de Dumnezeu. Astfel în fiecare miercuri pe timp de primăvară și iarnă ne întâlnim pentru grupuri de celula în care avem diferite studii biblice si dezbatere a valorilor biserici.

Întâlnirea grupului este Miercurea între 17:00 – 19:00

Rugăciunea si Mijlocirea 

     Aceste valorii au un mare rol în Fundația Umanitară Betezda. Dorim să ținem aprinsă această pasiune pentru rugaciune și să nu uităm ce a spus Iacov în capitolul 5:16 : „Mare putere are rugaciunea făcuta cu credință!’

     Marți până Vineri de la 9:00 la 11:00 ne întâlnim pentru rugăciune și mijlocire, Dumnezeu a lucrat cu putere și multe suflete au fost atinse de puterea Duhului Sfânt în acest loc. Maria Preda prin învățătură din Biblie și călăuzirea Duhului Sfânt ne încurajează să trăim o viață de credință zi de zi cum să abordăm problemele cu care ne confruntam în familie și în societatea în care trăim.